Občianske združenie

Od roku 2005 máme založené Občianske združenie pod názvom „Združenie na pomoc deťom s mentálnym a telesným postihnutím v  Nosiciach“ (ďalej ZPDMTP) so sídlom Nosice 57, 020 01 Púchov.

Združenie na pomoc deťom s mentálnym a telesným postihnutím v Nosiciach (ďalej len ZPDMTP v Nosiciach)  je občianske združenie, ktoré pomáha mentálne i telesne postihnutým deťom a zároveň podporuje ich rodiny organizovaním všestranných aktivít.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov musíte platiť celú daň, ale zároveň môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. ZPDMTP v Nosiciach je od roku 2007 zaregistrované na prijatie 2% z dane.

Ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašej dane ZPDMTP v Nosiciach, pomôžete nám zrealizovať nasledovné:

  • zlepšiť kvalitu života a integráciu mentálne i telesne postihnutých detí,
  • poskytnúť sociálne poradenstvo v oblasti včasnej starostlivosti, rehabilitácie, predškolskej a školskej starostlivosti,
  • zriadiť denné pobyty, zabezpečiť pracovné príležitosti, chránené pracoviská a dielne,
  • vybavenie detského ihriska, organizovanie voľného času, klubovej, športovej a kultúrnej činnosti.

Kontakt:

Združenie pre deti s mentálnym a telesným postihnutím
Nosice 57, 020 01  Púchov
Tel: 042/4641433, 0911991130
Č.účtu: 7201984001/5600