Výchovná činnosť

Deti sú počas dňa rozdelené do výchovných skupín, v ktorých pracujú pod dohľadom vychovávateľov. Výchovná skupina je prípravkou pre budúcich školákov, ale aj miestom, kde pracujú a zabávajú sa deti, ktoré nenavštevujú špeciálnu školu.  Za pomoci vychovávateľov si tu osvojujú sebaobslužné návyky, rozvíjajú reč, jemnú a hrubú motoriku, myslenie a vnímanie.

V nedávnej minulosti sme vo výchovnej práci museli klásť veľký dôraz na sebaobslužné činnosti. Deti boli 3-4 ročné a mali sme plné ruky práce s tým, aby sme ich naučili základy stolovania, hygieny a hlavne naučiť sa pracovať, čo je v ich prípade naučiť sa hrať.

V súčasnosti je už situácia oveľa lepšia, deti javia záujem o mnoho vecí. V oblasti záujmových činností majú najradšej hudobnú výchovu a pracovnú výchovu, na ktorej vytvárajú nové výrobky. Veľkej obľube sa teší aj rekreačná činnosť hlavne v lete, keď sa po dvore i blízkom okolí preháňajú na bicykloch. Tradične organizujeme výlet do ZOO. V letnom období však najväčším lákadlom sú nafukovacie bazény plné vody.

DSS Púchov - Nosice spolupracuje so ŠZŠ Púchov, niektorými základnými a strednými školami z Púchova a Považskej Bystrice, chodíme vystupovať a potešiť starších občanov v Domovoch dôchodcov. Organizujeme výlety, návštevy kina, divadelných predstavení, cukrárne a športových podujatí. Každoročne sa zúčastňujeme v letných mesiacoch s mobilnými klientmi výchovno-rekreačného pobytu, ktorý je dotovaný z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja naši klienti každý rok ukazujú  svoje schopnosti v prehliadke kultúrnych programov klientov domovov sociálnych služieb „Trenčiansky Omar“.