§ 9 ods 9

DSS Púchov - Nosice nemal v IV. štvrťroku 2018 žiadne zákazky vyššie ako 1.000,. EUR bez DPH v zmysle ustanovenia § 10 ZVO.