Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní SS

Domov sociálnych služieb - ženy

P.č.

Rozhodnutie o odkázanosti na SS číslo

Stupeň odkázanosti

Dátum prijatia žiadosti

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Domov sociálnych služieb - muži

P.č.

Rozhodnutie o odkázanosti na SS číslo

Stupeň odkázanosti

Dátum prijatia žiadosti

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.