Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu