Prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka