Výchovná činnosť - Vychova2013 07

Strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele DSS Púchov - Nosice

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice (ďalej DSS Púchov - Nosice) je poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.

V zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) a v súlade so zriaďovacou listinou vydanou Trenčianskym samosprávnym krajom poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktoré je:

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca a jeho stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30